“Meesterwerk start bij een nieuwe aanmelding altijd met een intakegesprek.”

Bij dit gesprek zijn het kind en de ouders/verzorgers aanwezig. We gaan niet eindeloos gesprekken voeren maar concreet aan de hand van uw probleemstelling een plan opstellen voor het exacte probleem. In het plan staat waar de nadruk op moet komen te liggen in de huiswerkbegeleiding en in welke frequentie uw kind de begeleiding nodig heeft per week. Met nadruk zal worden gesteld, dat er een relatie wordt aangegaan tussen de begeleiders van Meesterwerk en de bewuste leerling, de ouders komen zo aan de zijlijn te staan. De bedoeling hiervan is de leerling direct verantwoordelijk te laten worden voor zijn of haar eigen gedrag en prestaties. Wanneer een leerling namelijk niet wil, is een goede begeleiding onmogelijk. Voorwaarde is dan ook, dat de leerling al het huiswerk noteert in een agenda en alle behaalde cijfers doorgeeft aan de begeleider. Pas wanneer het vertrouwen door de begeleiding wordt opgezegd in de leerling, worden de ouders/verzorgers er weer bij betrokken. Natuurlijk zullen de ouders/verzorgers periodiek wel op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en resultaten, maar primair draait het om de relatie tussen begeleider en leerling.