Kindpakket Veenendaal

Veenendaal vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen en dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, krijgen vaak niet dezelfde kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Gemeente Veenendaal gaat daarom vanaf 4 oktober 2017 van start met een Kindpakket wat hierop inspeelt. Met de hulp van lokale ondernemers kunnen álle kinderen in Veenendaal straks sporten, uitstapjes maken, op de fiets naar school in een warme winterjas, huiswerk maken op een computer en huiswerkbegeleiding krijgen indien dat nodig is. Meesterwerk Veenendaal maakt deel uit van het Kindpakket Veenendaal.

Proces huiswerkbegeleiding

Om het proces van de huiswerkbegeleiding zorgvuldig te laten verlopen kunnen kinderen of ouder(s)/verzorger(s)een aanvraag doen voor de vergoeding via het Kindpakket. Vervolgens zal de school waar de leerling zijn lessen volgt aangeven of de leerling in aanmerking komt voor de vergoeding huiswerkbegeleiding.

Indien de school en ouder akkoord gaan kan het kind bij Meesterwerk de gewenste begeleiding kiezen. De hoogte van de vergoeding van de begeleiding via het Kindpakket is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s). Vervolgens kunnen de facturen van de begeleiding ingediend worden, door de ouder(s)/verzorger(s), bij Bureau Minimaregelingen, de kosten worden dan overgemaakt aan de aanbieder of de ouder(s)/verzorger(s).