Voor extra intensieve begeleiding voor en tijdens de toetsweken

Een schooljaar kent 4 clusters met aan het eind van elk cluster een toetsweek. Mocht u van mening zijn, dat uw kind slechts tijdens de toetsweken intensieve begeleiding nodig heeft, kunt u ook kiezen voor het toetsweekabonnement. Dit houdt in, dat uw zoon of dochter gedurende 3 weken, inclusief de toetsweek, elke dag begeleiding krijgt om de toetsen goed voor te bereiden. De begeleiding zal even intensief zijn als voor de leerlingen van de reguliere huiswerkbegeleiding.