Intensieve basisschoolbegeleiding in Veenendaal

Ook voor basisschoolbegeleiding in omgeving Veenendaal kunnen leerlingen bij Meesterwerk terecht. Vooral de gedegen begeleiding voor de Cito-toets is bij ons in Veenendaal aan te raden.

Cito en de meester

De beruchte Cito-toets bepaalde voorheen de toekomst van uw kind. De score bepaalde immers het schooltype dat een kind mocht gaan volgen. Van een keuze was totaal geen sprake, de testresultaten bepaalden wat hij of zij zou kunnen en wat niet.

Nu lijkt de Cito-toets minder van belang, omdat de mening van de docenten van groep 6, 7 en 8 bepalend is geworden voor het schooladvies. Echter als het advies lager is dan de score van de Cito-toets in juni, dan kunt u alsnog een beroep doen op de school om het advies te veranderen. Aangezien dit zo belangrijk is, kiest menig ouder voor Cito -basisschoolbegeleiding bij Meesterwerk in Veenendaal. Wij stomen kinderen klaar voor de Cito-toets, met name voor de vakken rekenen en taal. Eén uur basisschoolbegeleiding in Veenendaal in de week heeft bij meerdere leerlingen al verbluffende resultaten opgeleverd. Bovendien heeft uw kind dankzij eerdere basisschoolbegeleiding al kennis kunnen maken met Meesterwerk in Veenendaal, waar het leren leren en plannen centraal staat.

Basisschoolbegeleiding in Veenendaal loont

In het eerste jaar, dat het nieuwe systeem van kracht is geworden, heeft Meesterwerk Veenendaal al drie leerlingen, die het advies kregen om naar het Kader te gaan, door intensieve basisschoolbegeleiding in Veenendaal met succes naar een hoger schooltype kunnen loodsen. De Cito-toetsen trainen heeft dus wel degelijk veel zin! Schrijf uw kind nu in voor basisschoolbegeleiding bij Meesterwerk in Veenendaal.

Neem direct contact op