Speciaal voor leerlingen van de eerste twee leerjaren

Huiswerkhulp kan men beschouwen als een afgeleide van de reguliere huiswerkbegeleiding. Het is iets minder intensief, maar het kan uw kind toch tot de juiste resultaten en studiehouding brengen.

Bij de huiswerkbegeleiding (studiebegeleiding) kunnen de leerlingen vakdocenten bestellen voor bijlessen en deze zijn dan voor rekening van Meesterwerk. Bij huiswerkhulp worden de leerlingen gecontroleerd op het leren en maken van hun huiswerk en geholpen bij het plannen voor met name de toetsweken.

Mochten ze een bijles willen en/of nodig hebben, worden die in tegenstelling tot de huiswerkbegeleiding (studiebegeleiding) bij de ouders in rekening gebracht.

 

Meesterwerk heeft meerdere docenten, die samen bijlessen kunnen verzorgen in álle vakken. Op magister worden de cijfers en aanwezigheid bijgehouden en als deze enigszins verontrustend zijn, wordt contact opgenomen met de ouders. Op deze manier hebben ouders thuis geen onenigheid meer over het maken van het huiswerk en kunnen ze vertrouwen op ‘de vreemde ogen’, die dwingen en staat er een ‘stok’ achter de deur. En als de leerling zich houdt aan de regels, betekent dit, dat ze echt klaar zijn met het huiswerk als ze thuiskomen!!!

 

Huiswerkhulp is er voor leerlingen van de eerste twee leerjaren. Als de huiswerkhulp niet afdoende blijkt te zijn, kan men altijd overstappen naar de reguliere huiswerkbegeleiding (studiebegeleiding). Het aantal dagen, dat een leerling bij huiswerkhulp aanwezig mag zijn is drie en hiervoor wordt per maand 175 euro in rekening gebracht. In dit bedrag is ook het onbeperkt gebruik van gratis koffie, thee, soep en aanmaaklimonade inbegrepen.

 

Huiswerkhulp is eigenlijk een minder intensieve vorm van huiswerkbegeleiding (studiebegeleiding) en is er alleen voor leerlingen uit de eerste twee klassen. Alles is hetzelfde, alleen de bijlessen moeten zelf worden betaald.