“Meesterwerk helpt en ondersteunt uw tiener met het behalen van meesterlijke studieresultaten.”

Meesterwerk is een instituut dat zich richt op huiswerkbegeleiding en bijles aan leerlingen vanaf groep 4 tot en met 6 VWO. De oprichter van Meesterwerk komt zelf uit het onderwijs. Daar merkte hij dat veel leerlingen zich thuis moeilijk konden concentreren of met bepaalde vakken moeite hadden. Er was dus behoefte aan een omgeving die het maken en leren van huiswerk bevordert, maar ook was er behoefte aan persoonlijke en deskundige begeleiding. Meesterwerk wilde hierin voorzien en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Er zijn veel leerlingen die moeite hebben bij het maken en leren van hun huiswerk. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • teveel afleiding thuis bij het maken van het huiswerk
  • gebrek aan motivatie
  • gebrek aan discipline
  • gebrek aan concentratie
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • gebrek aan inzicht in bepaalde vakken
  • thuissituatie in de ruimere zin

Meesterwerk begeleidt de leerlingen hierin en helpt hen verder. Hoe we dat doen, dat leest u verder op deze site.

 

Meesterwerk Veenendaal wordt Blom op Maat.

 

Frans Pilon

frans-pilonIn 2007 startte Frans Pilon Meesterwerk huiswerkbegeleiding en bijles. Na jarenlang docent Nederlands te zijn geweest in het voortgezet onderwijs en zich gedurende die periode ook veel bezig heeft gehouden met de begeleiding van leerlingen in de breedste zin van het woord is de wens ontstaan dit meer vorm te geven. Hij ervoer het werk als zeer dankbaar en vond het heerlijk om weer met opgroeiende kinderen te mogen werken, ze meer verantwoordelijkheidsgevoel aan te leren en samen met hen prachtige resultaten te bereiken.

Gedurende het jaar 2021 heeft Frans de beslissing genomen zijn levenswerk na zijn pensioen over te dragen aan een organisatie die zijn passie en enthousiasme zou kunnen voortzetten op een vergelijkbare wijze als hij voor ogen had. Helaas heeft hij de voortzetting niet zelf mee mogen maken. Frans is op 1-1-2022 overleden.

Gelukkig heeft Paul Verwoert met zijn team snel ingespeeld op de ontstane behoefte Meesterwerk voort te laten bestaan en alle leerlingen met begeleiders ‘overgenomen’.¬† Meesterwerk Veenendaal zal voort worden¬† gezet door Blom op Maat.

Omdat de keuze voor Blom op Maat door Frans al was bepaald weten we dat uw zoon of dochter bij hen in prima handen is en de juiste begeleiding zal ontvangen!

 

 

 

 

 

 

Sabine van Grootveld

Mijn naam is Sabine van Grootveld (1997). Ik werk nu een aantal jaren als bijlesdocent bij Meesterwerk, dit met erg veel plezier. Ik geef bijles aan leerlingen van de basisschool. Ik help leerlingen met hun huiswerk, geef cito training en geef bijlessen in vakken waar de desbetreffende leerling moeite mee heeft. Ik ben al in het bezit van het diploma onderwijsassistent en momenteel studeer ik voor leerkracht basisonderwijs op de pabo in Ede.
Ik vind het erg belangrijk dat leerlingen zich gehoord voelen. Het is voor een leerkracht in een grote klas niet altijd mogelijk om de aandacht aan leerlingen te geven die sommige wel nodig hebben. Ik vind het erg fijn om die leerlingen bij Meesterwerk wel die aandacht te geven waar ze zo naar verlangen. Het mooiste is als je een leerling ziet groeien in zelfvertrouwen en kunnen. Dan weet je als bijlesdocent waar je het voor doet. De band die je opbouwt met leerlingen is ook erg waardevol.