Intensieve begeleiding met succes naar een hoger schooltype

Ook leerlingen van de basisschool kunnen bij Meesterwerk terecht.

De beruchte CITO-toets bepaalde voorheen de toekomst van uw kind. De score bepaalde immers het schooltype, dat een kind mocht gaan volgen. Van een keuze was totaal geen sprake, de testresultaten bepaalden wat jij zou kunnen en wat niet.

Nu lijkt de CITO-toets van minder belang, omdat nu de mening van de docenten van groep 6, 7 en 8 bepalend is geworden voor het schooladvies. Echter als het advies lager is dan de score van de CITO-toets in juni, dan kun je alsnog een beroep doen op de school om het advies te veranderen. Aangezien dit zo belangrijk is, kiest menig ouder ervoor om hun kind bij Meesterwerk klaar te laten stomen voor de CITO-toets, met name voor de vakken rekenen en taal. Eén uur bijles in de week heeft bij meerdere leerlingen al verbluffende resultaten opgeleverd. Bovendien heeft uw kind al kennis kunnen maken met Meesterwerk, waar het leren leren en plannen centraal staat.

In het eerste jaar, dat het nieuwe systeem van kracht is geworden, heeft Meesterwerk al drie leerlingen, die het advies kregen om naar het Kader te gaan, door intensieve begeleiding met succes naar een hoger schooltype kunnen loodsen. De CITO-toetsen trainen heeft dus wel degelijk veel zin!!

Begin juni mogen de leerlingen uit groep 8 de landelijke Cito-toets gaan maken. De uitslag hiervan is niet meer bepalend voor de keuze van de vervolgschool, maar soms komt de uitslag niet overeen met de verwachte uitslag. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Als het advies van de leerkracht daardoor afwijkt van het eindresultaat op de Cito, zal het advies alleen aangepast worden als de uitslag van de Cito toets hoger is dan het al eerder gegeven advies van de leerkracht. Dit is een goede reden om trainingen hiervoor te gaan volgen bij Meesterwerk.